(1)
Hamid, A. H.; Hafiz Abdul Hannan Hamid. عصرحاضر کے مسائل کے بارے فتاوی میں احتیاط کے منہج کی عصری معنویت و اہمیت اسباب اور اصول و ضوابط: Precautionary Methodology in Fatwa Reasons, Shariah Ruling and Principles. Al-Az̤vā 2023, 37, 55-78.