HAMID, A. H.; HAFIZ ABDUL HANNAN HAMID. عصرحاضر کے مسائل کے بارے فتاوی میں احتیاط کے منہج کی عصری معنویت و اہمیت اسباب اور اصول و ضوابط: Precautionary methodology in Fatwa Reasons, shariah ruling and principles. Al-Az̤vā, v. 37, n. 58, p. 55-78, 1 Jan. 2023.